יחד נגשים את השינוי בו רצית
אורית הראל

לפרטים:
052-2538315
03-9383815

מה ההבדל בין תקופת בדק לתקופת אחריות?

ישנה הבדלה בחוק, חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973, בין תקופת בדק לתקופת אחריות.

"תקופת בדק" – תקופה שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה.
תקופת הבדק משתנה לפי נושאים:
יש תקופת בדק שונה לשלד הבניין ,לאיטום, לצבע ,לריצוף ,לאינסטלציה ועוד.

"תקופת האחריות" – תקופה מוגדרת של 3 שנים שתחילתה "בתום תקופת הבדק".

ההבדל המהותי ביניהם :
אם התגלו ליקויים בדירה בתוך תקופת בדק הבית, חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם, אלא אם הוכיח שמקורם בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה, כלומר, חובת ההוכחה על הקבלן.
אם התגלו ליקויים בתוך תקופת האחריות, חייב הקבלן לתקנם, אם הוכיח הקונה שמקורם הוא במחדלי הקבלן. כלומר חובת ההוכחה היא על הקונה.

סעיף 4 לחוק המכר (דירות) תשל”ג 1973 (תיקון: תש"ן) קובע, כי האחריות לתיקון הפגמים מוטלת על הקבלן במקרים הבאים:

להלן תקופות הבדק על פי חוק מכר דירות, התשל"ג 1973 (עדכון מתאריך 6.4.2011).

1. ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים.
2. ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעה ושחיקה – שנתיים.
3. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודודים – שלוש שנים.
4. ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות קומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים
בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גמר שונים. לעניין זה "פיתוח חצר", לרבות שבילים,
משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, בכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז ותקשורת – שלוש שנים.
5. כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד הטרמי – שלוש שנים.
6. כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה, מרזבים, דלוחין וביוב, לעניין זה "כשל", לרבות נזילות – ארבע שנים
7. כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים.
8. סדקים ברוחב גדול מ 1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים.
9. התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים.
10. כל אי התאמה אחרת שאינה ברשימה – שנה אחת.

הסבר המונחים לסעיף זה:
כשל – כישלון מלא או חלקי בתפקוד המוצר או המערכת.
זאת לעומת
ליקוי – ליקוי בתפקוד המוצר או המערכת, לרבות אי שמירה על יציבות, שלמות, איכות ומראה, הן של כל מרכיב בנפרד והן של המכלול.

מהו ליקוי בנייה?
ליקוי בנייה הינו ביצוע חלק בנייה אשר איננו תואם להוראות הבאות ,לפי סדר החשיבות:
1. הוראות חוק התכנון והבנייה.
2. הוראות תקנות התכנון והבנייה.
3. הוראות התקנים המחייבים.
4. הוראות המפרט הטכני אשר היווה בסיס להתקשרות החוזית בין הצדדים.

חשוב לדעת:
תקופת הבדק היא זכות המוקנית בחוק והיא מתקיימת גם אם זה לא מצוין במפורש בחוזה המכירה.

אני מאוד ממליצה לקחת מהנדס בודק לקראת גמר עבודת הקבלן. מניסיוני, רוב הקבלנים יאפשרו את הבדיקה טרם מסירת הדירה לחזקת הלקוח ואפילו יאמצו את המלצותיו ויפעלו לתיקון הליקויים והכשלים.
אם הקבלן אינו מאפשר להביא בודק אלא לאחר מסירת הדירה לחזקתכם, עשו זאת מיד עם קבלת המפתח והגישו את המסקנות לטיפולו עם התחייבות ללוח זמנים לביצוע.

* המאמר שנכתב מבוסס על דו"ח בקורת של המהנדס מארק וולוביץ'.

מאמרים נוספים

לקוחות מספרים

דילוג לתוכן